Mini Kits

MANI MINI KITS, 4pc

BAKED MINI KIT

Nail Color

28176 (5,3 мл)

SMOKY MINI KIT

Nail Color

28243 (5,3 мл)

SPARKLE MINI KIT

Nail Color

28244 (5,3 мл)

PCH MINI KIT

Лак для ногтей

28320 (5,3 мл)

MULHOLLAND MINI KIT

Лак для ногтей

28322 (5,3 мл)

Новинка!

LA PETITE FRENCH

Nail Color

48151 (5,3 мл)3.14zdc